Het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek is een belangrijke stap voor zowel werknemers als werkgevers. Het kan veel belangrijke vragen beantwoorden, wat je bedrijf verder kan helpen. Maar wat houdt zo'n onderzoek eigenlijk in? In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van een arbeidsdeskundig onderzoek bespreken en wat je kunt verwachten.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en heeft als doel de belastbaarheid en de geschiktheid van een werknemer voor het verrichten van werkzaamheden te beoordelen. Het onderzoek wordt vaak ingezet bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of bij re-integratievraagstukken.

De inhoud van een arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst zal de arbeidsdeskundige een gesprek voeren met de werknemer om inzicht te krijgen in diens medische achtergrond, arbeidsverleden en eventuele beperkingen. Vervolgens zal de arbeidsdeskundige de werkomgeving van de werknemer beoordelen en nagaan of er aanpassingen nodig zijn om het werk passend te maken.

 

Daarnaast zal de arbeidsdeskundige de mogelijkheden voor ander werk onderzoeken. Hierbij wordt gekeken naar de opleiding, werkervaring en capaciteiten van de werknemer. Het doel is om te bepalen of er mogelijkheden zijn voor herplaatsing binnen het eigen bedrijf of bij een andere werkgever.

Het rapport en advies

Na afronding van het arbeidsdeskundig onderzoek zal de arbeidsdeskundige een rapport opstellen met daarin de bevindingen en het advies. Dit rapport wordt zowel aan de werknemer als aan de werkgever verstrekt. Het rapport biedt inzicht in de belastbaarheid van de werknemer, de geschiktheid voor het huidige werk en eventuele aanpassingen die nodig zijn. Daarnaast bevat het rapport aanbevelingen voor re-integratie en mogelijke vervolgstappen.

Een waardevol onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan een waardevol instrument zijn bij re-integratie en het beoordelen van de geschiktheid van een werknemer. Het biedt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer en geeft concrete handvatten voor re-integratie. Als je te maken hebt met langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of re-integratievraagstukken, kan een arbeidsdeskundig onderzoek je helpen om de juiste beslissingen te nemen en de beste ondersteuning te bieden.

 

Als je behoefte hebt aan een objectieve beoordeling van de belastbaarheid en geschiktheid van een werknemer, overweeg dan om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren door een gespecialiseerd onderzoeksbureau als Proficiënt Groep. Het kan een belangrijke stap zijn in het creëren van een passende werkomgeving en het bevorderen van een succesvolle re-integratie!